Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice
din Moldova”
(UPJ USTŞ)
Союз юридических лиц „Союз Научно-Технических Обществ Молдовы”
(СЮЛ СНТО)
MD2004 or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200, of.202.
tel./fax 022-74-58-22, E-mail: usts.md@gmail.com
Rechizite bancare: MOLDINCONBANK SA fil. Zorile, CHISINAU SWIFT IBAN: MD13ML000000002251730352 Cod: MOLDMD2X330 c/f 1010620000178 cod TVA 0501227

Nr. _ din „__”_______2020

La date de contact indicăm o foaie cu antet unde sunt indicate toate informațiile minim necesare pentru toți cei interesați să colaboreze cu noi, dar în același timp Va avertizăm, că aceste date sunt date cu caracter personal, suntem la etapa autorizării oficiale la Centru Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Preşedinte UPJ USTŞM,
doctor habilitat în drept, profesor universitar

Secretar științific,
Mihai

Contabil șef,
Maria Florea

Consilierul Președintelui,
Drd, Nicolae
Gheorghe Avornic
(tel. mob. +373 69807979)