Informaţie privind activitatea
Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova

Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova este o organizaţie obştească de sinestătătoare autogestionară, formată prin libera manifestare a voinţei inginerilor, economiştilor, cercetătorilor, profesorilor şi altor specialişti, precum şi a asociaţiilor acestora pe baza comunităţii de imterese profesionale în vederea realizării potenţialului creativ.
Este una din cele mai vechi societăţi de creaţie tehnico-ştiinţifică, fiind fondată cu 110 ani în urmă ca filială a Societăţii Tehnice Imperiale Rusă din Sankt-Petersbug.
Încadrându-se activ în rezolvarea celor mai stringente probleme a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii pe meleagul moldav, din anul 1948 există ca Societatea Tehnico-Ştiinţifică din Republica Moldova, iar în 1991 se reorganizează în Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova.
Actualmente ea întruneşte societăţile tehnico-ştiinţifice ramurale de Radioelectronică şi Comunicaţii, a Constructurilor de Aparate şi Metrologilor, a tehnicienilor din Industria Uşoară, a Fizicienilor, a Matimaticienilor, a Energeticienilor, a specialiştilor din Complexul Agroalimentar, a profesorilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova, asavanţilor institutelor de cercetări ştiinţifice din agricultură.
Totodată Uniunea este membru al Uniunii Internaţionale a Societăţilor Obşteşti ale Savanţilor şi Inginerilor din CSI, precum şi una din fondatoarele Uniunii Societăţilor Tehmnico-Ştiinţifice Internaţionale a Constructorilor de Nave Maritime.
În ultimii ani Uniunea a desfăşurat o amplă colaborare cu organizaţiile ştiinţifice şi inginereşti, cadrele ştiinţifice şi pedagogice din Rusia, România, SUA, Ungaria, Italia, Ucraina şi alte ţări.
Prin acţiunile sale Uniunea contribuie la realizarea prevederilor Codului Republicii Moldova cu privire la ştiinţă şi inovare – lege fundamentală pentru dezvoltarea efectivă a ştiinţei şi cercetărilor, transferului tehnologic a realizărilor ştiinţei în diverse ramuri ale economiei naţionale, iar în cea mai mare măsură sectorul agroalimentar şi a programului naţional „Satul Moldovenesc”.
Uniunea este unul din cofondatorii Universităţii Europene, punând la dispoziţia ei, fără plată, spaţiile care-i aparţin. Cu susţinerea Uniunii Europene această universitate va pregăti specialişti în unele domenii importante economiei naţionale care nu sunt instruiţi în alte universităţi din Republica Moldova.
În anul 2002 USTŞM a obţinut un din partea SUA care s-a folosit pentru fondarea Centrului Tehnico – Ştiinţific Informaţional (CTŞI) al Uniunii Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova.
Centrul dispune de 7 calculatoare de performanţă şi cu canal de ieşire în Internet. El acordă servicii informaţionale membrilor Uniunii, studenţilor, persoanelor juridice şi fizice cointeresate, în mare măsură gratuit.
Au fost organizate cursuri de studiere a calculatorului şi Internet, la care au participat două grupe de elevi şi profesori din comuna Băcioi si din or. Chişinău. Vizitatorii au fost consultaţi în problemele identificării şi folosirii informaţiei obţinută prin Internet. Anual de serviciile Centrului Tehnico – Ştiinţific Informaţional se folosesc câteva sute de persoane care au frecventat Centrul de mii de ori.
În colaborare cu Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură, Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară, asociaţia Apis Melifera s-a petrecut simpozionul internaţional „Tendinţele tehnologiei moderne de întreţinere şi reproducţie a albinelor” la care au participat cu referate cercetători şi specialişti cu renume din Republica Moldova, Franţa, Italia, România, Rusia, Belarusi, inclusiv 7 doctori habilitaţi, 17 doctori în ştiinţe, 3 doctoranzi şi reprezentanţi din 11 instituţii de cercetare ştiinţifică, universităţi şi organizaţii obşteşti.
În baza conlucrării cu Departamentul Moldova – Vin, Asociaţia pepinieriştilor din Moldova, Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în agricultură, Institutul Naţional al Viei şi Vinului la 19 – 20 august 2004 a fost organizat simpozionul internaţional „Tendinţele tehnologiei moderne de producere a materialului săditor viticol”, la care au prezentat rapoarte 14 doctori habilitaţi, profesori universitari, specialişti în domeniul vizat din Franţa, Italia, Rusia, Germania, SUA, Republica Serbă şi Republica Moldova. În ianuarie 2005 cu sportul financiar al Uniunii s-a organizat un seminar în problemele profilaxiei cancerului bacterial la viţa de vie.
Cu suportul financiar al USTŞM în anul 2005 au fost implementate trei acţiuni din Programul naţional „Satul Moldovenesc”, inclusiv punctul de prestare a serviciilor zooveterinare în Hînceşti, instruirea meşterilor populari la confecţionarea obiectelor din metal forjat la Ştefan-Vodă, o tehnologie performantă de uscare a prunelor la Edineţ.

Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova este membru al Uniunii internaţionale a societăţilor obşteşti ale savanţilor şi iniginerilor din CSI.
Ea este unul din fondatorii Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice Internaţionale a Constructorilor de nave maritime. Au fost stabilite contacte de colaborare cu unele organizaţii ştiinţifice şi inginereşti, universităţi din Rusia, România, SUA, Ungaria, Italia, Ucraina şi alte ţări.
Aceasta contribuie la desfăşurarea colaborării tehnico-ştiinţifice în realizarea sarcinilor statutare de propogare a realizărilor tehnico-ştiinţifice în deverse domenii ale economiei naţionale, şcolarizare a specialiştilor cu cele mai mari succese în procesul de producere şi organizare a ei.

În anul 2003-2004 la Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova au aderat patru membri noi şi in prezent Uniunea cuprinde 19 membri colectivi şi mai mult de 200 membri individuali.
Printre societăţile ramurale de prestigiu naţional şi internaţional sunt: Societatea Tehnico – Ştiinţifică Radioelectronică şi Comunicaţii, Asociaţia inginerilor şi tehnicienilor din Industria Uşoară, Societatea tehnico-ştiinţifică a constructorilor de Aparate şi Metrologilor din Moldova, Asociaţiile Fizicienilor din Moldova, Societatea Tehnico – Ştiinţifică a Energeticienilor, Societatea Tehnico – Ştiinţifică Agroindustrială din Moldova, Societatea matematicienilor din R. Moldova, Societatea inginerilor şi tehnicienilor din industria uşoară, precum şi membrii colectivi ai USTSM:

  • Institutul Naţional al Viei şi Vinului,
  • Institutul de cercetări pentru Pomicultură,
  • Institutul de Cercetări în domeniul Pedologiei şi Agrochimiei „N.Dimo”,
  • Institutul de Economie şi Perfecţionare în Complexul Agroindustrial
  • Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul Culturilor de Câmp,
  • Institutul Ştiinţelor Reale şi alte organizaţii.

În anul 2002 a fost obţinut un grant, finanţat din partea SUA folosit pentru fondarea Centrului Tehnico – Ştiinţific Informaţional (CTŞI) al Uniunii Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova.
Centrul dispune de 7 calculatoare de performanţă şi cu canal de ieşire în Internet. El acordă servicii informaţionale pentru membrii Uniunii, persoanelor juridice şi fizice cointeresate, în mare măsură gratuit.
Numai în 2003 de serviciile Centrului Tehnico – Ştiinţific Informaţional s-au folosit 250 persoane, care au frecventat CTŞI de 3300 ori.
Au fost organizate cursuri de studiere a calculatorului şi Internet, la care au participat două grupe de elevi şi profesori din comuna Băcioi si din or. Chişinău.
Vizitatorii CTŞI au fost consultaţi în problemele identificării şi folosirii informaţiei obţinută prin Internet.
Casa Republicană a Ştiinţei şi Tehnicii a organizat cursuri de limbă română, engleză şi germană, la care au participat 12 grupe şi 133 persoane.
S-a colaborat cu Institutul de cercetări ştiinţifice pentru pedologie şi agrochimie „N.Dimo”, care a organizat o conferinţă internaţională ştiinţifico-practică cu denumirea „Solul – una din problemele principale ale secolului XXI”. Pentru organizarea acestei conferinţe USTS a contribuit cu o sumă de 3000 lei.
În anul 2004 în colaborare cu Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură di Moldova, Institutul Naţional pentru Zootehnie şi Medicină Veterinară, asociaţia Apis Melifera s-a petrecut simpozionul internaţional „Tendinţele tehnologiei moderne de întreţinere şi reproducţie a albinelor” la care au participat cu referate cercetători şi specialişti cu renume din Republica Moldova, Franţa, Italia, România, Rusia, Belarusi, inclusiv 7 doctori habilitaţi, 17 doctori în ştiinţe, 3 doctoranzi şi reprezentanţi din 11 instituţii de cercetare ştiinţifică, universităţi şi organizaţii obşteşti.
În baza conlucrării cu Departamentul Moldova – Vin, Asociaţia pepinieriştilor din Moldova, Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în agricultură, Institutul Naşional al Viei şi Vinului la 19 – 20 august 2004 a fost arganizat simpozionul internaţional „Tendinţele tehnologiei moderne de producere a materialului săditor viticol”, la care au prezentat rapoarte 14 doctori habilitaţi, profesoru universitari, specialişti în domeniul vizat din Franţa, Italia, Rusia, Germania, SUA, Republica Serbă şi Republica Moldova.
Au fost efectuate de asemenea deplasări în scopuri tehnico-ştiinţifice peste hotarele Republicii – preponderent în Rusia şi România, la care au participat 6 membri ai Prezidiului şi savanţi din ţara noastră.
Prin colaborare cu cadrele didactice ale Universităţii Agrare de Stat din Moldova, Institutului de Economie şi Perfecţionare în domeniul Agro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.