Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 325
din 02.06.2015
privind reorganizarea Întreprinderii de Stat
„Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”
Publicat : 12.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 144-149 art Nr : 376
Abrogată prin HG1247 din 19.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1352; în vigoare 28.12.18

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr. 325

din 2 iunie 2015

STRUCTURA

Instituţiei publice „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”

Conducerea

Direcţia brevete

Direcţia mărci şi design industrial

Direcţia drept de autor

Direcţia juridică

Direcţia promovare şi relaţii externe

Direcţia management intern

Comisia de contestaţii

Centrul de mediere şi arbitraj

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 325

din 2 iunie 2015

MODIFICĂRILE

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. La compartimentul patru din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.778 din 4 octombrie 2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.222-227, art.883), sintagma „Întreprinderea de Stat” se substituie cu sintagma „Instituţia publică”.

2. La pct.9.2.3 coloana 4 din anexa nr.1 la Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.1032 din 20 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.304-310, art.1139), sintagma „Agenţia Proprietăţii Intelectuale” se substituie cu sintagma „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală”.

Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr. 325

din 2 iunie 2015

LISTA

hotărîrilor Guvernului ce se abrogă

1. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 31 decembrie 1996 „Cu privire la Statutul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Proprietăţii Industriale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12, art.46).

2. Hotărîrea Guvernului nr. 973 din 25 septembrie 2000 „Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Agenţiei de Stat pentru Drepturile de Autor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.121-123, art.1074).

3. Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 17 iulie 2002 „Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.106-109, art.1062).

4. Hotărîrea Guvernului nr. 1362 din 21 octombrie 2002 „Privind aprobarea Regulamentului reprezentanţilor în proprietatea industrială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-148, art.1500).

5. Hotărîrea Guvernului nr. 1016 din 13 septembrie 2004 „Cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.1186).

6. Hotărîrea Guvernului nr. 1378 din 13 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Statutului şi structurii Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1569).

7. Punctul 11 din modificările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.271 din 10 martie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.42-45, art.315).

8. Punctul 27 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.275 din 16 martie 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor c

1 thought on “OGC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.