Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova” (UPJ USTŞ) Союз юридических лиц „Союз Научно-Технических Обществ Молдовы” (СЮЛ СНТО) MD2004 or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi

Uniunea de persoane juridice Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova (USTŞ) Общественное объединение Союз Научно-Технических Обществ Молдовы (СНТО) MD2004 or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200, of.202.