Uniunea de persoane juridice Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice
din Moldova
(USTŞ)
Общественное объединение
Союз Научно-Технических Обществ Молдовы
(СНТО)
MD2004 or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200, of.202.
tel/fax 74-58-22, E-mail: usts.md@gmail.com
Rechizite bancare: IBANMD13ML000000002251730352,la BC Banca MoldinconbankS.A,sucursala Zorile, codul băncii MOLDMD2X
c/f 1010620000178 cod TVA 0501227
Nr. __din __

Angajați la Uniunea de persoane juridice Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova (USTŞ) Funcția ocupată

  • Avornic Ghorghe– Președinte
  • Coptileț Valentina– Director executiv
  • Covaliov Nicolai– Vice-președinte
  • Florea Maria — Contabil-șef
  • Cramarciuc Mihail — Secretar referent
  • Sîrbu Veceslav — Colaborator tehnic
  • Harabagiu Elena– Colaborator tehnic
  • Zavulan Nicolae –Jurist, Consilierul Pre;edintelui
  • Bondari Maria — Asistentă de computerizare
  • Ana Tataru– Colaborator tehnic

La momentul de față sunt angajați permanent 10 persoane, dar dispunem de potențial de a angaja numărul necesar în dependență de volumul de lucru real existent.

Președinte UPJ USTS din Moldova — Avornic Gheorghe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.