Dragi prieteni, colegi și cititori!

Începînd cu anul 1997, începe o nouă etapă în evoluția UNIUNII SOCIETĂȚILOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DIN MOLDOVA – USTȘM (în continuare „Uniunea„) – care este o organizaţie obştească de sinestătătoare autogestionară, formată prin libera manifestare a voinţei inginerilor, economiştilor, cercetătorilor, profesorilor, oamenilor de cultură şi altor specialişti, precum şi a asociaţiilor acestora pe baza comunităţii de imterese profesionale în vederea realizării potenţialului creativ.
Uniunea este una din cele mai vechi societăţi de creaţie tehnico-ştiinţifică, fiind fondată cu peste 120 ani în urmă ca filială a Societăţii Tehnice Imperiale Rusă din Sankt-Petersbug. Încadrându-se activ în rezolvarea celor mai stringente probleme a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii pe meleagul moldav, din anul 1948 există ca Societatea Tehnico-Ştiinţifică din Republica Moldova, iar în 1991 se reorganizează în Uniunea Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova.
Actualmente ea întruneşte societăţile tehnico-ştiinţifice ramurale de Radioelectronică şi Comunicaţii, a Constructurilor de Aparate şi Metrologilor, a tehnicienilor din Industria Uşoară, a Fizicienilor, a Matimaticienilor, a Energeticienilor, a specialiştilor din Complexul Agroalimentar, a profesorilor universitari, a savanţilor institutelor de cercetări ştiinţifice din toată țara. Totodată Uniunea este membru al mai multor organizații internaționale, printre care: Uniunea Internaţionale a Societăţilor Obşteşti ale Savanţilor şi Inginerilor din CSI, precum şi una din fondatoarele Uniunii Societăţilor Tehmnico-Ştiinţifice Internaţionale a Constructorilor de Nave Maritime, Uniunii Internaționale a Juriștilor, ș.a.. În ultimii ani Uniunea a desfăşurat o amplă colaborare cu organizaţiile ştiinţifice şi inginereşti, cadrele ştiinţifice şi pedagogice din Rusia, România, Grecia, Franța, Spania, SUA, Ungaria, Italia, Ucraina şi alte ţări.
În anul 1997 „Uniunea” a fost reorganizată în conformitate cu noile cerințe ale legislației Republicii Moldova, iar din 2019 a fost reorganizată și ca Organizație de Gestiune Colectivă. În acestă perioadă de timp merită a fi scoasă în evidență activitatea Președințelor USTȘM, academicianul Dumitru Ghițu, membru-corespondent Sergiu Chilimari, academicianul Valeriu Canțer, profesorul universitar Gheorghe Avornic, altor membri activi, printre care academicienii Gheorghe Duca, Ion Thighineanu, Anatolie Sidorenco, Mircea Bologa, Ion Toderaș, Maria Nedelcov, Valeriu Rudic, Ion Druță, Nicolae Dabija, Ion Diaconescu, Haralambie Corbu, Gheorghe Rusnac, Boris Găină, Ion Ababii, Gheorge Ghidirim, Gheorghe Țîbîrnă, Cioban Mitrofan, Constantin Gaindric, Cojocaru Svetlana, Ion Dediu, Eugeniu Doga, Gheorghe Mustea, profesorii universitari Igor Evtodiev, Sergiu Cataranciuc, Mircea Sofroni, Valentina Coptileț, Vadim Gavriluță, Aleona Lîsîi, Aurelia Crivoi, Sergiu Popa, Eusebiu Sencu, Ion Mereuță, Andrei Chiciuc, Costică Dadu, și mulți alții.
Actualmente ea întruneşte societăţile tehnico-ştiinţifice ramurale de Radioelectronică şi Comunicaţii, a Constructurilor de Aparate şi Metrologilor, a tehnicienilor din Industria Uşoară, a Fizicienilor, a Matimaticienilor, a Energeticienilor, a specialiştilor din Complexul Agroalimentar, a profesorilor universitari, a savanţilor institutelor de cercetări ştiinţifice din toată țara.
Prin acţiunile sale Uniunea contribuie la realizarea prevederilor Codului Republicii Moldova cu privire la ştiinţă şi inovare – lege fundamentală pentru dezvoltarea efectivă a ştiinţei şi cercetărilor, transferului tehnologic a realizărilor ştiinţei în diverse ramuri ale economiei naţionale, iar în cea mai mare măsură sectorul agroalimentar şi a programului naţional „Satul Moldovenesc”; a Codului Educației prin contribuția la pregătirea tinerei generații, inclusiv prin reprezentarea și apărarea drepturilor de autor și conexe a membrilor săi, inclusiv și altor persoane.

Președintele USTȘM
doctor habilitat, profesor universitar Gheorghe Avornic

21.757 thoughts on “Pagina Principală