LISTA PARTICIPANŢILOR la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL cu genericul „ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE ÎN PERIOADA GLOBALIZĂRII”. Evenimentul în cauză este dedicat aniversărilor a: 25-a de la fondarea CSI, 70 de ani de la

Partenerii USTSM USPEE ”Constantin Stere” Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii „D. Ghitu” (IIEN) Casa republicană a Ştiinţei şi Tehnicii (CRŞT) Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” Asociaţia

Uniunea de persoane juridice „Uniunea Societăţilor Tehnico – Ştiinţifice din Moldova” (UPJ USTŞ) Союз юридических лиц „Союз Научно-Технических Обществ Молдовы” (СЮЛ СНТО) MD2004 or. Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi

OGC

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia naţională pentru proprietatea intelectuală Publicat : 08.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 72-73 art Nr : 476 MODIFICAT HG245

OGC

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 491 din 11.08.2015 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020

OGC

Republica Moldova GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 1247 din 19.12.2018 privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Publicat : 28.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 513-525 art Nr : 1352

Lista prezidiu UPJ USTŞ 1.Avornic Gheorghe 079117979 2.Bratco Dumitru. 069390091 3.Canţer Valeriu 079467115 4.Covaliov Nicolai 079432650 5.Cuzneţov Alexandru 069153373 6.Dadu Constantin 068090993 7.Evtodiev Igor 069335228 8.Gaindric Constantin 022725982 9.Secrieru Nicolai

LISTA PARTICIPANŢILOR la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL cu genericul  „ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE  ÎN PERIOADA GLOBALIZĂRII”, care va avea loc pe data de 12-14 mai 2016, la sediul Universităţii de Studii Politice şi