Partenerii USTSM

 • USPEE ”Constantin Stere”
 • Institutul de Inginerie Electronica si Nanotehnologii „D. Ghitu” (IIEN)
 • Casa republicană a Ştiinţei şi Tehnicii (CRŞT)
 • Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia”
 • Asociaţia tehnico-științifică Agrară din Moldova (ATŞAM)
 • Universitatea AȘM ”Dmitrie Cantemir”
 • Institutul Științifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară (IŞPBZMV)
 • Uniunea Juriștilor din Moldova
 • Universitatea Americană din Moldova
 • ÎM „DIDACT-VEGA” SRL
 • Institutul de Matematică
 • Institutul de pedologie, agrochimie şi protecţie a solului „Nicolae Dimo” (IPAPS)
 • Institutul Științifico-practic de Fitotehnie (IŞPF)
 • Societatea tehnico-ştiinţifică a energeticienilor (STŞE)
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)
 • Institutul de Tehnică Agricolă „MECAGRO”
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM)
 • Institutul de cercetări ştiinţifice „ELIRI” S.A.
 • Societatea tehnico-ştiinţifică a fizicienilor
 • Academia de Științe a Moldovei
 • Academia Internațională ”Mihai Eminescu”, Romania
 • Academia Româno-Americană, Monreal, Canada
 • Academia de Științe, Litere și Arte, Paris(Universitatea Sorbona), Franța
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova
 • Asociația Auditorilor din Republica Moldova
 • Academia Oamenilor de Științe și Cultură din Moldova
 • Săptămînalul ”Literatura și Arta”
 • Ziarul Dreptul
 • Revista Națională de Drept
 • Revista Moldoscopie
 • Filarmonica Națională
 • Orchestra de muzică populară ”Folclor”
 • Revista de Studii Interdisciplinare
 • Revista Noosfera
 • Revista ”Analele Științifice ale USPEE Constantin Stere și UAM
 • SRL ”Berhord”
 • SRL ”Tegola-Construcții”
 • SRL ”Agro-Gled”
 • SRL ”PCLM”
 • SRL ”Den Brocher”
 • SRL ”Promoasig Universitas”
 • SRL ”Ava Natura”
 • Biroul asociat de avocați ”Avornic și partenerii”
 • Liceul ”Literrarum”
 • Colegiul de Studii Integrate ”Constantin Stere” din Drochia
 • Liceul ”Constantin Stere” din Soroca
 • Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău
 • Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău
 • Liceul ”Prometeu”
 • Institutul Cultural Roman ICR
 • Fundația ”Speranța Copiilor din Moldova
 • VIA Colege University, Danemarca
 • Organizația Europena de Drept Public, Atena,Grecia
 • Uniunea Internaționala a Juriștior, Moscova, Rusia
 • Uniunea Societăților Stiințifice din Rusia