LISTA PARTICIPANŢILOR

la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL cu genericul „ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE ÎN PERIOADA GLOBALIZĂRII”.

 • Evenimentul în cauză este dedicat aniversărilor a:
 • 25-a de la fondarea CSI,
 • 70 de ani de la fondarea Instituţiilor de Cercetare a AŞM,
 • 20 de ani de la fondarea USPEE „Constantin Stere”
 • începând cu ora 10.00 la Palatul Republicii (str. Maria Cibotaru 6) şi de la ora 14.30 în cadrul USPEE „Constantin Stere” (Sala de conferinţe, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200) sau în cadrul hotelului „Vila Verde”.

CHIȘINĂU – 2016

Şedinţa festivă – sala de conferințe a Palatului Republici
Vineri, 13 mai 2016

                   Preşedinţia Republicii Moldova
 • Alexei Barbăneagră
 • Mihai Șleahtițchi
 • Alexandru Ohotnicov
 • Liliana Polihovici

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, doctor habilitat, profesor universitar

Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în probleme sociale

Şef Direcţia Drept şi Relaţii Publice, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova

                  Guvernul Republicii Moldova
5. Leonid Bujor    Consilier al Prim-ministrului


    Ministerul Educaţiei


6. Vasile Marina   Viceministră a educaţiei
7. Nadejda Velişco  Şef Direcţie învăţămînt superior
8. Tatiana Gherştega   Consultant superior, Direcţia învăţămînt superior
9. Elena Petrov    Consultant principal, Direcţia învăţămînt superior
10. Elena Lisnic    Consultant, Direcţia învăţămînt superior
11. Doina Usaci  Consultant, Direcţia învăţămînt superior

        Academia de Ştiinţe a Moldovei, CNAA şi universităţi
 • Gheorghe Duca Preşedintele Academiei de Ştiinte a Moldovei, academician, doctor
 • habilitat, profesor universitar
 • Ion Tighineanu Prim-Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinte a Moldovei
 • Ion Guceac Vicepreşedinte a Academiei de Ştiinte a Moldovei
 • Aurelia Hanganu Secretar Ştiinţific General al Academiei de Ştiinte a Moldovei
 • Valeriu Rudic Academia de Ştiinte a Moldovei, academician
 • Smochină Andrei Vice-director al Institutului de Stat şi Drept al AŞM, doctor habilitat,
 • profesor universitar
 • Dediu Ion Academia de Ştiinte a Moldovei, membru corespondent
 • Anatolii Sidorenco Academia de Ştiinte a Moldovei, membru corespondent
 • Simion Toma
 • Nicolae Dabija
 • Valeriu Cușnir
 • Victor Moraru

—Academia de Ştiinte a Moldovei,

—Organele Administrației Publice Locale

—Primarul General al mun.Chișinău

—Primarul or.Soroca

C N A A

 • Valeriu Canter
 • Valeriu Derjanschi
 • Veceslav Perju
 • Aliona Grati– Preşedinte CNAA, academician

Vice-Preşedinte CNAA, doctor habilitat, profesor universitar

Vice-Preşedinte CNAA, doctor habilitat, profesor universitar

Secretar Ştiinţific al Consiliului pentru Atestare şi Acreditare

 • Vitalie Minciună
 • Şef Direcţie de evaluare şi acreditare
 • Tatiana Callo
 • Şef Direcţie
 • Liuba Mocanu
 • Ana Avornic
 • Victoria Ganea
 • Ion Holban
 • Tudor Munteanu
 • Gheorghe Cucereanu
 • Grigore Belostecnic
 • Serhat Alpinar
 • Ion Ababii– Şef-adjunct Direcţie
 • Şef secţie economico-financiară
 • Şef-adjunct Direcţie
 • Consultant principal
 • Consultant principal
 • Şef Direcţie
 • Consiliul Rectorilor
 • Președintele Consiliului Rectorilor, Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, academician, Rectorul Universităţii Americane din Moldova
 • Rectorul Universității de Medicină și Farmaceutică „NicolaeTestimițeanu”, academician
 • Maria Duca — Rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent AŞM
 • Gheorghe Ciocanu — Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
 • Ion Bostan — Rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AŞM
  Rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol, doctor habilitat, profesor universitar
 • Gheorghe Cimpoieş — Rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, profesor universitar, membru corespondent al AŞM
 • Nicolae Chicuş — Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, doctor, conferenţiar universitar
 • Andrei Galben — Rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, profesor universitar, academician
 • Iurie Sedleţchi — Rectorul Universităţii de Studii Europene din Moldova, doctor, profesor universitar
 • Valentin Răilean — Rectorul Institutului Internaţional de Management „IMI-NOVA”, doctor habilitat, profesor universitar
 • Valentin Beniuc– Rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova
 • Veaceslav Manolachi — Rectorul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, doctor habilitat, profesor universitar
 • Simion Carp — Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, doctor, colonel de poliţie
 • Victoria Melnic — Rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, doctor, conferenţiar universitar
 • Mihail Bucliş / Iurie Gîrneţ — Rectorul Academiei Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, colonel
 • Rodica Odineţ — Rectorul Universităţii „Perspectiva-INT”
 • Larisa Şavga — Rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar
 • Tatiana Mlecico — Rectorul Universităţii Slavone, doctor, profesor universitar
 • Roman Rabinovici — Rectorul Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară”, doctor, conferenţiar universitar
 • Valentin Şmugurov — Rectorul Institutului Umanistic Contemporan, doctor, profesor universitar
 • Andrei Doruc — Universitatea de Studii Aplicate din Moldova
 • Dumitru Solomon — Rectorul Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, doctor habilitat, profesor universitar
 • Valeriu Bujor — IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din Moldova, doctor, profesor universitar, Preşedinte al Asociaţiei Criminologilor din Republica Moldova
 • Gheorghe Popa — Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, doctor habilitat, profesor universitar
 • Zinaida Aricova — Rectorul Universităţii de Stat din Comrat, doctor, conferenţiar universitar
 • Foma Cuşmir — Rectorul Institutului Nistrean de Economie şi Drept
 • Lilia Marcov — Rectorul Institutului Baltic de Ecologie, Politică şi Drept din Moldova
 • Andrei Popa — Rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, doctor habilitat, profesor universitar
 • Nicolae Cervencov — Rectorul Universităţii de Stat din Taraclia