Sala de conferinţe a Bibliotecii A.Lupan,str. Academiei 5,
Chişinău, Republica Moldova

JOI, 12.05.2016

Primirea delegaţiilor 07:00 – 13:00 Transfer cu microbusul de la aeroportul Chişinău, cazarea la hotelul „Vila Verde” (аdresa: str.Grenobîl 110, Chişinău, Republica Moldova) şi în hotelul „Maxim Paşa” (adresa: str. Hînceşti 140/4, Chişinău, Republica Moldova ) .

JOI, 12.05.2016, Hotelul „Vila Verde” sala.А

DESCHIDEREA SIMPOZIULUI

16:00 – 16:30

Cuvint de salut către participanţii la Simpozion:

 • Jusupbecov Conîsbec Argîngazinovici, Vice-Preşedintele Comitetului Executiv – Secretar Executiv al CSI,
 • Nosova Ludmila Veceslavovna, Vice-Preşedintele Uniunii Internaţionale a juriştilor, „Dezvoltarea proceselor integraţionale în cadrul
 • Comunităţii Statelor Independente”.

16:30 – 16:45

 • Cuvint de salut a Reprezentantului Fondului Umanitar Interstatal de Colaborare a Statelor Membre CSI, Marina Ivanovna Hudeacova
 • Academicianul Gheorghe Duca, Preşedintele AŞM.
 • «Academia de Ştiinţe a Moldovei: colaborarea fructuoasă internaţională – calea spre progresul societăţii».

16.45 – 17.00

Membru coresp. al AŞR, Serghei Nichitov, directorul Institutului de radioelectronică a AŞR, or. Moscova, „ Sistemul de megagranturi drept instrument de deyvoltare rapidă a proceselor inovaţionale in Rusia”.

17.00 – 17.15

Membru coresp. al AŞM, Anatolii Sidorenco, directorul Institutului de Inginerie electronică şi nano-tehnologii al AŞM, mun.Chişinău,
„ Colaborarea în domeniul nano-tehnologiilor în cadrul proiectelor ştiinţifice bilaterale”.

17:15 – 17:30

 • Prof.univ. Serghei levcenco, Institutul de cercetări ştiinţifice în numele lui A.V.Lîcova, or.Minsc, «Eficacitatea proiectelor internaţionale
 • in cadrul programelor RFFI-Belorusia şi programa a saptea ramurală a Uniunii Europene».

17:30 – 17:45

 • Prof.univ. Ruben Agaşean, prorector a Universităţii Naţional-Tehnice din Armenia, or.Erevan, «Problemele Şcolii Superioare din Armenia în condiţiile proceselor de globalizare».
17:45 – 18.00    Dariga Kurmanova, directorul Uniunii Jurişti.or din Cazahstan, „Tendinţele inovaţionale în expertiza judiciară din Republica 
                                                  Cazahstan”
 Conferinţă de presă – despre scopurile, sarcinele şi participanţii Simpozionului

17.45 - 18.00  

18.00 – 19.00     
 Conferinţă de presă – despre scopul, sarcinele şi participanţii la Simpozionul Internaţional

FURŞET
19:00 – 21:00
Cină festivă la hotelul „Vila Verde” (аdresa: str.Grenobîl 110.

VINERI, 13.05.2016
PALATUL REPUBLICII
Mun.Chişinău, str. Maria Cibotaru, 36

ATELIERUL №1, sala de conferinţe А. Colaborarea în domeniul ştiinţelor exacte şi socio-umane (ştiinţe integrate).

10:00 – 13:00  Моderatori: Alexandru Cibotari – Ministrul Justiţiei Republicii Moldova

Membru

 • Corespondent Anatolii Sidorenco
 • Prof.univ. Gheorghe Avornic
 • Prof.univ. Ruslan Valuiev.
10.00 – 10.30  Gheorghe Avornic, Preşedintele Senatului USPEE Constantin Stere, Preşedintele Uniunii Juriştilor din Moldova,
 • În numele Preşedintelui Comitetului Executiv, Secretarul Executiv al CSI, S.N.Lebedev – Jusupbecov Conîsbec
 • Argîngazinovici, Vice-Preşedintele Comitetului Executiv – Secretar Executiv al CSI,
 • Nosova Ludmila Veceslavovna, Vice-Preşedintele Uniunii Internaţionale a Juriştilor,
 • În numele Preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca, – prim-vice Preşedinetele AŞM, acad. Ion Tighineanu,
 • În numele Guvernului Republcii Moldova – Alexandru Cibotari – Ministrul Justiţiei Republicii Moldova,
 • Vasile Marina – vice-ministru al Educaţiei al Republicii Moldova
 • Rapoarte în plen:
 • 10:30 – 10:45 Аcad. Ion Tighineanu, (mun.Chişinău, RM), «Eficacitatea proiectelor internaţionale ale Republicii Moldova în cadrul programei a saptea ramurale a Uniunii Europene», «Orizont-2020» şi în programele Republicii Federative a Germaniei».
 • 10.45 – 11.00 Prof.univ. Anatolii Semenco, (or.Kiev,Ucraina) “ Tehnologiile în telecomunicaţii: istoria, prezentul şi viitorul”.
 • 11.00 – 11.15 Prof.univ. Ruslan Valuiev (Ufa, Rusia), “” Materialele nanostructurate cu caracteristici superioare pentru domeniile inovaţionale”.
11.115 – 11.30 Acad. Valeriu Canţer (mun.Chişinău, RM), „Modernizarea Republicii Moldova prin construcţia societăţii moderne bazată pe cunoaştere şi  
                                              educaţie”
11.30 -11.50                                              PAUZĂ DE CAFEA
11.50 – 12.05  Membru coresp. Mihail Zveracov, (or.Odesa, Ucraina), “ Colaborarea în domeniul analizei modelelor economice a societăţii 
                                            postindustriale”
12.05 – 12.20  Prof.univ. Zaureş Umîrbaeva, (or.Alma-Ata, Cazahstan), “Tendinţele inovaţionale în expertiza judiciară în Republica Cazahstan”

Rapoarte în plen 12.20 -12.35
12.35 – 12.50
12.50 – 13.10
9:30 – 13:00

Rapoarte:

 • Prof.univ. L.Culic (Novosibirsc, Rusia);
 • Prof.univ. Â.Rudenco (Kiev, Ucraina);
 • Prof.univ. G.Grecneov (Haricov, Ucraina);
 • Prof.univ. S.Hudaverdean (Erevan Armenia);
 • Prof.univ. B.Straumal (Moscova, Rusia);
 • Prof.univ. Gheorghe Avornic, prof.univ.Igor Evtodiev, doctorand Silvia Evtodiev (Chişinău, Moldova)
 • PRÎNZUL

13:30 – 14:30 Cafeneaua USPEE „Constantin Stere”, mun.Chişinău, str.Mihai Viteazu

VINERI, 13.05.2016, hotelul „Vila Verde” (аdresa: str.Grenobîl 110).

ATELIERUL №1, sala de conferinţe А. Colaborarea în domeniul ştiinţelor exacte. (Hotelul Vila Verde)

Prelungirea Lucrărilor 14:30 – 18:00

Мoderatori:

 • Acad. Ion Tighineanu;
 • Prof.univ. Ghenadii Grecneov.

Rapoarte plenare

14:30 – 15:00

 • Prof.univ. Ghenadii Grecneov,vice-director al Institutului Fizico-tehnic de temperaturi joase, Haricov, Ucraina, «Experienţa funcţionării Centrului Tehnico-Ştiinţific în dezvoltarea relaţiilor internaţionale».

15:00 – 17:30

 • Prof.univ. проф. G.Margarov Г. Маргаров(Erevan Armenia);
 • Prof.univ. проф. L.Taghirov (Cazani, Rusia);
 • Prof.univ. проф. V.Cuşnir (Minsc, Belorusia);
 • Prof.univ. проф. L.Boşcov (Odesa, Ucraina);
 • Acad.,Prof.univ. проф. V.Canţer (Chişinău, Moldova);
 • Prof.univ. M.Cuprianov (Moscova, Rusia);
 • Prof.univ. A.Melinicov (Nijnii Novgorod, Rusia).
17:30 – 18:00  Prof.univ. Ghenadii Grecneov, Totalurile activităţii sesiunii Atelierului Nr.1 în domeniul ştiinţelor exacte

MASĂ ROTUNDĂ

18:00 – 19:30

Moderator:

 • Prof.univ. V.Zadcov (Moscova, Rusia)
 • «Problema intensificării proceselor inovaţionale în ţările CSI: căile de soluţionare».

19.30

Excursie la Complexul CRICOVA pentru oaspeţi

VINERI, 13.05.2016

ATELIERUL №2, sala de conferinţe B (USPEE Constantin Stere)

. Colaborarea în domeniul ştiinţelor sociale şi exacte, a programelor post-universitare în pregătirea experţilor judiciari.

Prelungirea Lucrărilor

14:30 – 18:00

Мoderatori:

 • Prof.univ.Gheorghe Avornic;
 • Prof.univ. Andrei Iacovlev;
 • Prof.univ. Alexandru Stratan.

Rapoarte plenare

14.30 – 15:30

Prof.univ. A.Iacovlev, oг. Моscova, Rusia. „Experienţa susţinerii şi stimulării cercetărilor ştiinţifice în economie şi ştiinţele sociale”.

15:30 – 17:30

 • Prof.univ. M.Gheorghiţă, „Pregătirea şi perfecţionarea experţilor judiciari în Republica Moldova: realităţi şi perspective” (Chişinău, Moldova), ;
 • Prof.univ. V.Camencov (Minsc, Belorusia);
 • Prof.univ. N.Petliucenco, (Оdesa, Ucraina), Codul naţional-cultural al Ucrainei contemporane între două maidane: politica, limba şi ştiinţa;
 • Prof.univ. Gh.Golubenco, „Pasportizarea metodicilor de efectuare a expertizelor judiciare”, (Chişinău, Moldova);
 • Prof.univ. проф. S.Aliev (Bacu, Azerbaijan), „Expertiza judiciară în Adzerbaidjan – tendinţe inovaţionale”;
 • Prof.univ. T.Butoi, “Comentarii cu privire la necesitatea expertizei private în aflarea adevărului”, Bucureşti,Romănia;
 • Prof.univ. Gheorghe Avornic, „Expertiza judiciară în Republica Moldova: realităţi şi perspective”, (Chişinău, Moldova);
 • Prof.univ. C.Durac, Prezent şi perspective privind expertizele criminalistice în Romănia, Bucureşti, Romănia;
 • Prof.univ. G.Harlamova, (Chiev, Ucraina), „ Securitatea naţională în perspectivele geostrategice contemporane: aprecierea noilor tehnologii şi pericolul care rezultă din ele”;
 • Prof.univ., Gh.Răşescu, „Reglementări legale şi practica expertizei criminalistice private în Romănia”,Bucureşti, Romănia;
 • A.Guşan, expert judiciar, cat.superioară, „Posibilităţi de valorificare a potenţialului experţilor judiciari particulari atestaţi la înfăptuirea actului de justiţie
 • Prof.univ. E.Cojocaru, (Chişinău, Moldova), „Importanţa expertizelor judiciare la soluţionarea litigiilor economice”;

17:30 – 18:00

Prof.univ. M.Gheorghiţă, Totalurile activităţii sesiunii Atelierului Nr.2 în domeniul ştiinţelor sociale şi exacte, a programelor post-universitare în pregătirea experţilor judiciari.

MASĂ ROTUNDĂ

18:00 – 19:30

Moderator:

 • Prof.univ. Igor Evtodiev: Ştiinţe integrate – pilonul expertizelor judiciare moderne
 • Prof.univ. А. Тimoşenco (Sanct-Peterburg, Rusia);

SÎMBĂTĂ, 14.05.2016

Conferinţă de presă – despre rezultatele activităţii Simpozionului

09:00 – 10:00

Conferinţă de presă – despre rezultatele activităţii Simpozionului, prezentarea documentului final – Меmorandumului Simpozionului.
Моderatori:

 • Mem.cor. АŞМ Аnatolii Sidorenco, mem.cor. Mihail Zvereacov

Program cultural 10:00 – 14:00

14.00 – 21.00

Excursie (pentru doritori) la complexul istorico-arhiologic «Оrheiul Vechi»
Program cultural la Crama „Migdal – P” în s. Cojuşna (pentru oaspeţi şi organizatori)

9:00 – 23:00 Plecarea delegaţiilor

Preşedintele Comitetului Organizatoric
Mem.cor.AŞM, prof.univ. A.S. Sidorenco

Vice-Preşedintele Comitetului Organizatoric
Doctor hab.în drept, prof.univ.