LISTA PARTICIPANŢILOR

la SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL cu genericul  „ŞTIINŢĂ ŞI INOVARE  ÎN PERIOADA GLOBALIZĂRII,

care va avea loc pe data de 12-14 mai 2016,

la sediul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene    

                                             „Constantin Stere”,

bd. Ştefan cel Mare nr. 200, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova

Evenimentul în cauză este dedicat aniversărilor a:

  •  25-a de la fondarea CSI,
  • 70 de ani de la fondarea Instituţiilor de Cercetare a AŞM,
  • 20 de ani de la fondarea USPEE „Constantin Stere”

începând cu ora 10.00 la Palatul Republicii (str. Maria Cibotaru 6) şi de la ora 14.30 în cadrul USPEE „Constantin Stere” (Sala de conferinţe, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 200) sau în cadrul  hotelului „Vila Verde”.

CHIȘINĂU – 2016

Şedinţa festivă – sala de conferințe a Palatului Republici

Vineri, 13 mai 2016

                                         Preşedinţia Republicii Moldova

Alexei Barbăneagră     Mihai Șleahtițchi   Alexandru Ohotnicov               Liliana Polihovici        Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale, doctor habilitat, profesor universitar   Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în probleme sociale   Şef Direcţia Drept şi Relaţii Publice, Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova       Parlamentul Republicii Moldova       Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova    

                                        Guvernul Republicii Moldova

  Leonid Bujor     Consilier al Prim-ministrului  
 
      Ministerul Educaţiei
     
  Vasile Marina    Viceministră a educaţiei
  Nadejda Velişco    Şef Direcţie învăţămînt superior
  Tatiana Gherştega    Consultant superior, Direcţia învăţămînt superior
  Elena Petrov    Consultant principal, Direcţia învăţămînt superior
  Elena Lisnic    Consultant, Direcţia învăţămînt superior
  Doina Usaci    Consultant, Direcţia învăţămînt superior

                   Academia de Ştiinţe a Moldovei, CNAA şi universităţi

Gheorghe Duca   Preşedintele Academiei de Ştiinte a Moldovei, academician, doctor   habilitat, profesor universitar    
Ion Tighineanu   Prim-Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinte a Moldovei    
Ion Guceac   Vicepreşedinte a Academiei de Ştiinte a Moldovei    
Aurelia Hanganu   Secretar Ştiinţific General al Academiei de Ştiinte a Moldovei    
Valeriu Rudic   Academia de Ştiinte a Moldovei, academician    
Smochină Andrei   Vice-director al Institutului de Stat şi Drept al AŞM, doctor habilitat,   profesor universitar    
Dediu Ion Academia de Ştiinte a Moldovei, membru corespondent    
Anatolii Sidorenco Academia de Ştiinte a Moldovei, membru corespondent  
Simion Toma   Nicolae Dabija   Valeriu Cușnir   Victor Moraru                        24.Dorin Chirtoacă               Victor Său   Academia de Ştiinte a Moldovei,  academician   Academia de Ştiinte a Moldovei,  academician   Academia de Ştiinte a Moldovei,  profesor universitar   Academia de Ştiinte a Moldovei,             Organele Administrației Publice Locale   Primarul General al mun.Chișinău   Primarul or.Soroca       C N A A  
   
  25.  Valeriu Canter   26.  Valeriu Derjanschi                   27.  Veceslav Perju   28.  Aliona Grati   Preşedinte CNAA, academician   Vice-Preşedinte CNAA, doctor habilitat, profesor universitar   Vice-Preşedinte CNAA, doctor habilitat, profesor universitar   Secretar Ştiinţific al Consiliului pentru Atestare şi Acreditare
  29.  Vitalie Minciună   Şef Direcţie de evaluare şi acreditare
  30.  Tatiana Callo   Şef Direcţie
  31.  Liuba Mocanu   32.  Ana Avornic   33.  Victoria Ganea   34.  Ion Holban   35.  Tudor Munteanu   36.  Gheorghe           Cucereanu               32.  Grigore Belostecnic   33.  Serhat Alpinar    34.  Ion Ababii                                     Şef-adjunct Direcţie   Şef secţie economico-financiară   Şef-adjunct Direcţie   Consultant principal   Consultant principal   Şef Direcţie           Consiliul Rectorilor   Președintele Consiliului Rectorilor, Rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, academician Rectorul Universităţii Americane din Moldova   Rectorul Universității de Medicină și Farmaceutică „NicolaeTestimițeanu”, academician
   
34.  Maria Duca Rectorul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent AŞM    
   
35.  Gheorghe Ciocanu Rectorul Universităţii de Stat din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar    
36.  Ion Bostan Rectorul Universităţii Tehnice din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar, academician al AŞM    
37.  …………………….. Rectorul Universităţii de Stat din Tiraspol, doctor habilitat, profesor universitar    
38.  Gheorghe Cimpoieş Rectorul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, profesor universitar, membru corespondent al AŞM    
39.  Nicolae Chicuş Rectorul Universităţii Pedagogice de Stat “Ion Creangă”, doctor, conferenţiar universitar    
40.  Andrei Galben Rectorul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, profesor universitar, academician    
41.  Iurie Sedleţchi Rectorul Universităţii de Studii Europene din Moldova, doctor, profesor universitar    
42.  Valentin Răilean Rectorul Institutului Internaţional de Management „IMI-NOVA”, doctor habilitat, profesor universitar    
43.  Valentin Beniuc Rectorul Institutului de Relaţii Internaţionale din Moldova    
44.  Veaceslav        Manolachi Rectorul Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, doctor habilitat, profesor universitar    
45.  Simion Carp Rectorul Academiei „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, doctor, colonel de poliţie    
46.  Victoria Melnic Rectorul Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, doctor, conferenţiar universitar    
47.  Mihail Bucliş / Iurie          Gîrneţ Rectorul Academiei Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, colonel    
48.  Rodica Odineţ Rectorul Universităţii „Perspectiva-INT”    
49.  Larisa Şavga Rectorul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, doctor habilitat, profesor universitar    
50.  Tatiana Mlecico Rectorul Universităţii Slavone, doctor, profesor universitar    
51.  Roman Rabinovici Rectorul Universităţii „Şcoala Antropologică Superioară”, doctor, conferenţiar universitar    
52.  Valentin Şmugurov Rectorul Institutului Umanistic Contemporan, doctor, profesor universitar    
53.  Andrei Doruc Universitatea de Studii Aplicate din Moldova    
54.  Dumitru Solomon Rectorul Academiei de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, doctor habilitat, profesor universitar    
55.  Valeriu Bujor IPÎ Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată din Moldova, doctor, profesor universitar, Preşedinte al Asociaţiei Criminologilor din Republica Moldova    
56.  Gheorghe Popa Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, doctor habilitat, profesor universitar    
57.  Zinaida Aricova Rectorul Universităţii de Stat din Comrat, doctor, conferenţiar universitar    
58.  Foma Cuşmir Rectorul Institutului Nistrean de Economie şi Drept    
59.  Lilia Marcov Rectorul Institutului Baltic de Ecologie, Politică şi Drept din Moldova    
60.  Andrei Popa Rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”  din Cahul, doctor habilitat, profesor universitar    
61.  Nicolae Cervencov Rectorul Universităţii de Stat din Taraclia   директор Института судебных экспертиз Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина (МГЮА)[1],